• Vystudoval obor sociální práce na VŠ Pedagogické v Hradci Králové a řízení provozu a ekonomii na VŠ Dopravní v Žilině.
 • Studoval terénní sociální práce na Sasské sociální akademii v Chemnitz
 • Je absolventem dlouhodobého výcviku v rogersovské terapii a přístupu zaměřeném na člověka.
 • Je absolventem celé řady dalších vycviků za zaměřených na komunikační dovednosti při přímé práci – motivační rozhovory, neverbální komunikační techniky apod..
 • Působí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro aktivní uživatele drog, především v oblasti nízkoprahových služeb
 • Řadu let pracoval v oblasti nízkoprahových služeb pro děti a mládež
 • Přednáší na UHK předmět terénní sociální práce
 • Řadu let je lektorem akreditovaných kursů pro pracovníky v přímé práci pro Českou asociací streetwork, IES –
 • Podané ruce Brno, CEKAS Praha a další.
 • V současnosti působí jako certifikátor drogových služeb ČR, konzultant a supervizor v různých typech zařízení poskytujících sociální služby

Specializace

 • oblast manažerských dovedností, řízení a rozvoje organizací
 • oblast řízení lidských zdrojů v organizacích sociálních služeb
 • oblast podpory a zavádění supervizí v organizacích sociálních služeb
 • oblast podpory zavádění metod práce s klientem na základě „na člověka zaměřeném přístupu“ (PCA – person centered approach)

Významné členství a spolupráce

Publikační činnost

Spoluautor knihy „Terénní programy pro uživatele drog, Ethum, 2002
spoluautor „Analýzy drogové scéna Olomouckého kraje 2009“ a „Analýzy drogové scény Zlínské kraje 2010“