Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

Téma kurzu zahrnuje vedle ochrany práv také používání opatření omezující práva uživatelů sociálních služeb.
Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků v oblasti ochrany práv uživatelů (včetně opatření omezujících pohyb osob). To znamená:

 • zvýšit jejich vědomosti o právních normách týkajících se ochrany práv,
 • naučit je aplikovat tyto normy ve své každodenní praxi,
 • informovat je o významu dokumentace pro ochranu práv uživatelů a naučit je s dokumentací pracovat.

Obsahem kurzu jsou platné právní normy v ČR týkající se ochrany práv uživatelů (včetně používání opatření omezujících práva uživatelů) a jejich požadavky na poskytovatele sociálních služeb, aplikace těchto požadavků v praxi, v konkrétních situacích práce s uživateli, dokumentace týkající se ochrany práv.
Kurs optimálním způsobem kombinuje výklad teorie, diskusi a praktická cvičení tak, aby účastníci získali potřebné vědomosti i dovednosti.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2011/0124- PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky v přímé práci s uživateli, pro zaměstnance, kteří metodicky podporují nebo vedou pracovníky v přímé práci a kteří se chtějí dozvědět a naučit, jak v praxi účinně chránit práva uživatelů sociálních služeb.

 • Pracovníci v sociálních službách-kvalifikační kurz (dle §37 vyhlášky 505/2006 Sb.)
 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona)
 • Sociální pracovníci (dle §111 Zákona)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona)

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

 • Čupka Ján, Ing.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Chloupková Soňa, Bc.
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Lorencová Ludmila, Ing.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Staníček Jiří, Mgr. Ing.
 • Syrový Jan, Bc.
 • Veselka Josef

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace