Garantovaná nabídka služeb – úvod

Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací spojených s vytvořením nabídky služeb v organizaci poskytující sociální služby, která je zcela zásadní pro dobré vyjednání služby a následnou realizaci systému individuálního plánování. Garantovaná nabídka je také nezbytným nástrojem pro kvalitní a profesionálně vedenou komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami o tom, co má obsahovat kvalitní a bezpečná sociální služba. Absolvent tohoto semináře získá níže uvedené kompetence:

 

 

 • upevnění znalostí potřebných k definování a prezentaci nabídky služeb poskytovaných organizací, včetně specifik jejího „garantování“,
 • získá dovednosti pro argumentaci při prezentaci garantované nabídky uživatelům a veřejnosti,
 • získá základní informace ke stanovení obsahu a struktuy popisu služby, včetně garancí služby a o způsobu, jak shromáždit informace  o každé jednotlivé poskytované službě na jednom dostupném místě.

 

Kurz je akreditován MPSV pod číslem 2012/1081-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

 • a) pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona),
 • b) sociální pracovníci (dle §111 Zákona),
 • c) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona),

Časový rozsah

6 výukových hodin

Lektoři

 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Veselka Josef
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Ing.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Čihák Miloš, Bc.
 • Gilányi Lukáš, Dis.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace