content top

Projektové řízení II.

Projektové řízení II.

Vzdělávací akce je zaměřena na oblast projektového řízení aplikovaného v organizaci poskytující sociální služby a na rozdíl od Projektového řízení I. se celou problematikou zabývá více do hloubky, což umožňuje časová dotace 48 hodin výuky. Absolvent této šestdenní vzdělávací akce získá níže uvedené kompetence: zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení, a to jak...

Pokračování...

Garantovaná nabídka služeb – úvod

Garantovaná nabídka služeb – úvod

Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací spojených s vytvořením nabídky služeb v organizaci poskytující sociální služby, která je zcela zásadní pro dobré vyjednání služby a následnou realizaci systému individuálního plánování. Garantovaná nabídka je také nezbytným nástrojem pro kvalitní a profesionálně vedenou komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami o tom, co...

Pokračování...

Personalistika v praxi

Personalistika v praxi

Kurz je zaměřen na praktické vedení lidí, a to od výběru pracovníků a jejich přijímání (kritéria výběru, kdo a jak přijímá pracovníka), přes zavedení, motivaci k co nejlepšímu výkonu (fáze profesní kariéry, pozitivní motivace), vzdělávání (vzdělávací plán) až po jejich průběžné hodnocení a odměňování. Budeme se zabývat také spoluprácí v týmu a významem supervize. Cílem je předání...

Pokračování...

Nejsem ekonom a řídím neziskovku

Nejsem ekonom a řídím neziskovku

Toto je prohloubená, dvoudenní verze kurzu Finance pro neekonomy a laiky sociálních zařízení. Co to je, když se řekne – aneb pojmy ze světa financí s propojením na Veřejný závazek a Standardy kvality. Určeno neekonomům z řad poskytovatelů soc. služeb. Kurz je vhodný pro toho, kdo není vzděláním ani profesí ekonom a přesto se potřebuje domluvit s účetní/ekonomem, potřebuje znát základní pojmy a...

Pokračování...

Probíhající projekty

Od listopadu 2013 pracujeme na novém projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků sociálních služeb a podpora učícím se organizacím formou vzdělávání ke kvalitě poskytovaných služeb“, číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00212. Projekt  je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR  v plánované výši 2.912.762,27 Kč. Projekt byl zahájen 1.11. 2013. Přepokládané...

Pokračování...
content top