Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UP Olomouc a sociální práci na Vyšší odborné škole v Pardubicích. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v PCA přístupu a mimo dalších kurz krizové intervence. Má 9 let praxe v sociálních službách, pracovala především v penitenciární a drogové oblasti. Aktuálně se věnuje manželské a rodinné problematice a soukromé psychoterapeutické praxi. Několik let lektoruje kurzy zejména pro pracovníky věznic a uprchlických zařízení v drogové problematice, krizové intervenci a komunikaci.

Specializace

  • drogová problematika
  • penitenciární problematika
  • komunikační dovednosti a dovednosti v přímé práci s klientem
  • krizová intervence
  • manželská a rodinná problematika

Významné členství a spolupráce

Publikační činnost