Podpora šitá na míru

… aneb od nepříznivé situace k plánu podpory

Jak jednat se zájemcem? Jak poznat jeho potřebnost? Jak to zapsat a patří k nám vůbec? Na tyto otázky naleznete odpovědi v našem kurzu. Kurz podporuje schopnost zmapovat nepříznivou sociální situaci člověka, zkvalitnit proces jejího projednání a navrhnout varianty řešení, včetně vyjednání a plánování podpory ve shodě s požadavky základních zásad poskytování sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb. Součástí kurzu jsou ukázky zápisů z jednání, praktické zkušenosti a možnost odpovědět na konkrétní dotazy účastníků.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2010/0948-PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro vedoucí a sociální pracovníky, kteří nastavují, metodicky řídí systém a hodnotí výstupy procesu jednání se zájemcem o službu a individuálního plánování. Dále pro všechny klíčové pracovníky a pracovníky v přímé práci s uživateli, kterých se dotýká jednání se zájemcem a individuální plánování.

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci (dle §111 Zákona)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona)

Časový rozsah

1 den, 8 výukových hodin

Lektoři

 • Čupka Ján, Ing.
 • Goisová Alena, Mgr.
 • Chloupková Soňa, Bc.
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Lorencová Ludmila, Ing.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Staníček Jiří, Mgr. Ing.
 • Syrový Jan, Bc.
 • Veselka Josef

Další informace o kurzu

 • Jan Syrový, 737 641 206, syrovy.jan@gmail.com

Cena a podmínky realizace

 • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
 • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz