Individuální plány – srozumitelně a logicky

Kurz vychází z více jak 10-ti letých zkušeností lektorů s praktickým úspěšným zaváděním individuálního plánování do praxe v zařízeních sociálních služeb. Kurz má 2 odborné varianty – pro služby péče a pro služby prevence. V obou variantách je součástí výuky praktický pohled na proces individuálního plánování, ukázka zpracovaného individuálního plánu a možnost zodpovědět konkrétní dotazy účastníků.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem : 2011/0122- PC/SP/VP

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro vedoucí a sociální pracovníky, kteří nastavují, metodicky řídí systém a hodnotí výstupy procesu individuálního plánování. Dále pro všechny klíčové pracovníky a pracovníky v přímé práci s uživateli, kterých se individuální plánování dotýká.

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle §116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci (dle §111 Zákona)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle §117a Zákona)

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

 • Chloupková Soňa, Bc.
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Mifková Eva, Bc.
 • Lorencová Ludmila, Ing.
 • Skřičková Zuzana, Mgr.
 • Staníček Jiří, Mgr. Ing.
 • Syrový Jan, Bc.
 • Veselka Josef

Další informace o kurzu

 • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
 • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz

Cena a podmínky realizace

 • Josef Veselka, 603 87 82 40, josef.veselka@tiscali.cz
 • Jindra Koldinská, 733 777 191, j.koldinska@atlas.cz