Aktuální nabídka  pro poskytovatele, zadavatele, zřizovatele a správce sítí  sociálních služeb na rok 2015:

NA KVALITU NEJSTE SAMI!!!

 

Připravili jsme pro Vás nové akreditované kurzy s aktuální problematikou!

Nabízíme tyto kurzy:

 • Základy práce s nepříznivou sociální situací (8 hodin)

 • Individuální plánování – efektivní nástroj sociálního začleňování (16 hodin)

 • Úvod do problematiky duševní hygieny při výkonu práce v pomáhající profesi (8 hodin)

 • Úvod do umění vedení rozhovoru v pomáhajících profesích (8 hodin)

 • Umění vedení rozhovoru v pomáhajících profesích – rozšiřující profesní kurz (16 hodin)

 

Učící se systémy „IMOSH Chytré služby“ a „IMOSH Chytré sítě“ určené pro podporu zavádění, zlepšování, udržování a ověření stavu oblastí kvality, efektivity, dostupnosti a potřebnosti služeb v rámci místních a krajských sítí sociálních služeb

           

Patříte mezi zadavatele, zřizovatele nebo správce sítí sociálních služeb? Pokud ano, jistě vám jde také o to zajistit vyvážení parametrů kvality, dostupnosti, potřebnosti a efektivity služeb. Zajímá vás inovativní přístup k budování a řízení sítí sociálních služeb, který podporuje:

 • zajištění transparentní, spravedlivé a zdůvodnitelné vynakládání veřejných prostředků na sociální služby (prokázání výstupů pomocí stanovení toho, kolik a za co se v sociálních službách platí, včetně stanovení opravdových výběrových kritérií sítě a zjištění nezkreslených kapacit výkonu služeb, nastavení podrobných a veřejně přístupných garantovaných nabídek služeb a získání validních, nezkreslených podkladů pro rozhodování se zadavatelů a správců sítí),
 • zefektivnit řízení služeb v síti tak, aby mohly reagovat na zjištěné a prokázané potřeby sítě služeb, tedy potřeby všech zainteresovaných stran,
 • nakupovat „garantované služby“ výrazně a v krátké době zvýší kvalitu sociálních služeb pro uživatele a srozumitelnost nabídky pro všechny zainteresované strany,
 • přirozeně, efektivně a hlavně kontinuálně zjišťovat potřeby v rámci sítě sociálních služeb,
 • eliminovat „plýtvání“ sociálními službami, kdy jsou poskytovány lidem, kteří je prokazatelně nepotřebují,
 • přesměrovat výkon sociální služby k těm nejpotřebnějším lidem, kteří v současné době nemají dostupné kvalitní sociální služby v rozsahu, který by potřebovali, aby se mohlo hovořit v tomto případě o podpoře k začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení,
 • aktivovat přirozené zdroje komunity a zvýšit zapojení tohoto potenciálu do řešení problematiky sociálních služeb a jejich sítí,
 • získat a fixovat nové znalosti, které budou vznikat společným učením se účastníků sítě sociálních služeb v území,
 • zavést univerzální řešení systému v síti sociálních služeb (kritéria nejsou závislá na tom, kolik bude v budoucnu standardů kvality sociálních služeb nebo druhů služeb),
 • rozvíjet síť sociálních služeb v kultuře spolupráce a přispět ke zvýšení zralosti všech zúčastněných stran?

Pokud ano, kontaktujte nás prosím:

                             Sekce rozvoje kvality a plánování sociálních služeb

                             Čapkova 803, Týniště nad Orlicí, IČ:68245301

                             Tel: 603878240, 773777191

                             info@imosh.cz  www.jobos.cz

Patříte mezi poskytovatele sociálních služeb? Pokud ano  a zajímá Vás inovativní, kvalitní a efektivní přístup k řízení a vedení vašich organizací, který není formální a přináší opravdové výsledky a navíc je schopen se neustále učit a přidávat hodnotu vaší organizaci, pak Vám nabízíme od roku 2015 jedinečné a komplexní služby konceptu „IMOSH Chytré služby, který zahrnuje širokou a individuálně koncipovanou podporu obsahující:  

 • komplexní  a dostupnou podporu při zavedení systému „IMOSH Chytré služby“ včetně certifikace zavedení a zlepšování systému
 • podporu pro další prohloubení a zlepšení zavedeného systému kvality v zařízení formou služby zpracování konkrétních částí systému, konzultací konkrétních problémů, supervizí, zavedení prvků systému do praxe, akreditovaného vzdělávání pracovníků v jednotlivých oblastech, a další možná podpora dle individuální domluvy s konkrétní organizací.
 • Podporu při udržení nastaveného systému kvality formou konzultací, vzdělávání, supervizí nebo prověření části systému v konkrétním zařízení, dle individuálních potřeb, představ a reálných možností vedení organizace.
 • Externí zajištění některých prvků systému kvality, pokud nestíháte, např.

– zpracování výstupů z hodnocení pracovníků a sestavení optimálního plánu vzdělávání pracovníků na základě potřeb a možností organizace

– zajištění týmové, manažerské a individuální supervize pro vedení i pracovníky v přímé práci s uživateli

– optimální nastavení plánu kontrol a nastavení měřitelných identifikátorů jednotlivých činností

– podpora a mediace při sestavení strategického plánu organizace

– zpracování příručky kvality, atd.

Součástí naší nabídky je vždy sjednání spolupráce ve 3 krocích:

 1. krok: bezplatná a nezávazná telefonická či e-mailová konzultace budoucí spolupráce
 2. krok: bezplatné sestavení projektu (plánu spolupráce) na příslušné období, včetně návrhu termínů a rozpočtu
 3. krok: osobní projednání a podpis smlouvy o spolupráci

Obraťte se na nás bez obav

Josef Veselka, MBA a Bc. Jindra Koldinská

Sekce rozvoje kvality a plánování sociálních služeb

Čapkova 803, Týniště nad Orlicí, IČ:68245301

Tel: 603878240, 773777191

info@imosh.cz   www.jobos.cz

DALŠÍ NOVÉ KURZY, SEMINÁŘE A TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ NALEZNETE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, VČETNĚ KONTAKTŮ NA OSOBY, KTERÉ ZODPOVÍ VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY

MÁTE-LI ZÁJEM O PROŠKOLENÍ VĚTŠÍHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ,

VZDĚLÁVÁNÍ JE MOŽNO ZREALIZOVAT PŘÍMO VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ