content top

Práce podle procesů v organizaci

Práce podle procesů v organizaci

Seminář je zaměřen na získání základních znalostí spojených s používáním procesů v organizaci poskytující sociální služby (proces, vlastník procesu, vstup a výstup procesu, činnost, operátor, zdroje, atributy procesu, karta činnosti). Absolnent semináře bude na základě jeho absolvování lépe rozumět úloze procesů v organizaci, jejich znázornění pomocí vývojového diagramu a popisu pomocí jeho...

Pokračování...

Vize, cíle, strategie a veřejný závazek organizace

Vize, cíle, strategie a veřejný závazek organizace

Seminář je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti práce s veřejným závazkem služby v kontextu jeho vazeb na strategické procesy odehrávající se v organizaci, velikost a kulturu organizace. Absolvent má základní znalosti o existenci kultury a kulturních znaků organizace, principů, zvyklostí a zásad, které ovlivňují chod organizace, a o tom, jak tyto prvky efektivně souvisí s tvorbou nebo...

Pokračování...

My lidské zdroje

My lidské zdroje

Cílem semináře je probrat témata spojená s personálními standardy a inspekčními požadavky na personální zajištění služby tak, aby se účastníci orientovali v používaných pojmech, chápali a uměli prakticky využít metody a techniky řízení lidských zdrojů. Součástí vzdělávání je i seznámení účastníků s moderním pojetím tvorby firemní kultury a s terminologií užívanou v oblasti řízení...

Pokračování...

Finance pro neekonomy a laiky sociálních zařízení

Finance pro neekonomy a laiky sociálních zařízení

Co to je, když se řekne – aneb pojmy ze světa financí s propojením na Veřejný závazek a Standardy kvality. Určeno neekonomům z řad poskytovatelů soc. služeb. Kurz je vhodný pro toho, kdo není vzděláním ani profesí ekonom a přesto se potřebuje domluvit s účetní/ekonomem, potřebuje znát základní pojmy a orientovat se v problematice hospodaření s financemi. Ukázky témat: O čem to má účetní mluví? Co...

Pokračování...

Fundraising hned teď a vlastními silami – I.

Fundraising hned teď a vlastními silami – I.

Uvažujete o fundraisingu, leccos už o něm víte, ale teď byste chtěli vědět, jak na to? Přesně o to v tomto kurzu jde: povíme si o praktických, konkrétních krocích, o věcích a aktivitách, do kterých se můžete hned pustit. A budou vám na to stačit jen ruce a hlavy vás a vašich spolupracovníků. Pozn.: Vzdělávací aktivita pokračuje aktivitou Fundraising hned teď a vlastními silami – II. Komu je kurz...

Pokračování...

Supervize pro pracovníky v sociálních službách

Supervize pro pracovníky v sociálních službách

Záměrem semináře je seznámit účastníky s možnostmi využití supervize v rámci sociálních služeb. Získání náhledu na to, jak supervize může pomoci při práci s klienty. Rozdíl mezi supervizí a jinými nástroji podpory. Jak si vybrat supervizora? Co je to kontrakt a jak se tvoří? Vzdělávací produkt je akreditován MPSV pod kódem 2009/195-SP Komu je kurz určen Kurz je určen Sociálním pracovníkům dle...

Pokračování...
Strana 2/612345...Poslední »
content top