content top

Role pracovníka a její hranice jako nástroj pomoci

Role pracovníka a její hranice jako nástroj pomoci

Kurz je zaměřen na správné uchopení role pracovníka při práci s lidmi – co znamenají role v životě člověka, co je to profesní role a jak definovat a najít tu svoji. Dále se pokusíme porozumět vlastní motivaci pro práci s lidmi, zaměříme se na stanovení a udržení hranic při práci s klientem, na možná omezení těmito hranicemi a také na to, jak je lze využít jako pracovní nástroj. Kurz byl...

Pokračování...

Personalistika v praxi

Personalistika v praxi

Kurz je zaměřen na praktické vedení lidí, a to od výběru pracovníků a jejich přijímání (kritéria výběru, kdo a jak přijímá pracovníka), přes zavedení, motivaci k co nejlepšímu výkonu (fáze profesní kariéry, pozitivní motivace), vzdělávání (vzdělávací plán) až po jejich průběžné hodnocení a odměňování. Budeme se zabývat také spoluprácí v týmu a významem supervize. Cílem je předání...

Pokračování...

Nejsem ekonom a řídím neziskovku

Nejsem ekonom a řídím neziskovku

Toto je prohloubená, dvoudenní verze kurzu Finance pro neekonomy a laiky sociálních zařízení. Co to je, když se řekne – aneb pojmy ze světa financí s propojením na Veřejný závazek a Standardy kvality. Určeno neekonomům z řad poskytovatelů soc. služeb. Kurz je vhodný pro toho, kdo není vzděláním ani profesí ekonom a přesto se potřebuje domluvit s účetní/ekonomem, potřebuje znát základní pojmy a...

Pokračování...

Fundraising hned teď a vlastními silami – II.

Fundraising hned teď a vlastními silami – II.

Cíle aktivity: Prohloubit a rozšířit znalosti probírané ve vzdělávací aktivitě „Fundraising hned teď a vlastními silami – I. – pro poskytovatele soc. služeb“ a provázat je s tématy tohoto navazujícího vzdělávacího programu. Seznámit účastníky s moderními technikami používanými k  informování veřejnosti o poskytované soc. službě, práci poskytovatele a k budování vztahů. Seznámit...

Pokračování...

Individuální plánování v praxi – zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb

Individuální plánování v praxi – zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb

Cílem vzdělávací aktivity je seznámit se prakticky se systémem individuálního plánování. V rámci kurzu se zabýváme zejména kontextem individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb, metodikou plánování, co je a co není individuální plán, systémem klíčových pracovníků, rozdílem mezi individuálním plánem a záznamy, a samozřejmě zaměřením na potřeby a zodpovězením aktuálních...

Pokračování...

Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Kvalitu služeb je třeba nejen nastavit, ale také neustále udržovat a zvyšovat. Tato vzdělávací akce je vhodná buď pro jednu organizaci (témata si vybírá organizace) nebo pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky nebo pracovníky v přímé práci s uživateli (na začátku vzdělávací akce proběhne burza jejich témat). K vybraným tématům proběhne výklad lektorů, následně skupinová diskuze vedoucí k...

Pokračování...
Strana 3/612345...Poslední »
content top