content top

Drogová problematika aneb jak pracovat se závislým klientem

Drogová problematika aneb jak pracovat se závislým klientem

Potkáváte se ve své praxi s klienty užívajícími drogy? Potřebujete se více zorientovat v drogové problematice a kladete si otázky typu – jaké jsou účinky drog? Kdy se již jedná o závislost? Kam máte klienta odkázat? Jak se k němu chovat? Jak s ním pracovat? Kurz poskytuje široké spektrum informací v oblasti závislostí na legálních i nelegálních drogách. Pomůže Vám se v problematice zorientovat a zároveň...

Pokračování...

Terapeutický rozhovor

Terapeutický rozhovor

Tento kurz si klade za cíl umožnit účastníkům osvojit si základy vedení terapeutického rozhovoru. Seznámíte se zde s jednotlivými technikami vedení rozhovoru a specifickými komunikačními strategiemi. Kurz také představuje stručný nástin přístupů hlavních terapeutických škol. Zaměřuje se nejen na „technické“ dovednosti při vedení rozhovoru, ale i na to jaký vztah se v jeho průběhu vytváří mezi...

Pokračování...

Úvod do krizové intervence

Úvod do krizové intervence

Kurz seznámí účastníky s jednotlivými druhy krizových situací v životě člověka, jejich projevy a dopady na fungování jedince. Dále účastníkům představíme postupy v krizové intervenci a nástroje, jak zvládnout krizovou situaci u klienta. Zaměříme se také na určité specifické klienty a situace, se kterými se můžeme v rámci krizové intervence setkat a nezapomeneme ani na osobnost pracovníka, který...

Pokračování...

Z instituce domů aneb návrat klienta do rodiny

Z instituce domů aneb návrat klienta do rodiny

Cílem většiny pobytových zařízení je umožnit klientovi, aby se vrátil domů a zpět ke své rodině. Přestože to jeho stav dovolí, setkáváme se s tím, že návrat přináší řadu komplikací, na které klient ani jeho rodina nejsou připraveni. Cílem kurzu je objasnit možné důsledky odloučení od rodiny, podívat se, co se děje na obou stranách a pokusit se hledat optimální řešení. Zaměření bude praktické,...

Pokračování...

Prezentace sociální služby

Prezentace sociální služby

Zlepšení současného způsobu veřejné prezentace, který vaše služba používá (jak je veřejná prezentace plánována, jak se provádí, s jakým cílem a výsledkem). Úprava současných způsobů prezentace, doladění nejasností, nalezení vhodného způsobu prezentace, plánování postupu vzhledem k předem stanovenému účelu (nebo cílové skupině). Příprava veřejného vystoupení – máte před sebou důležitou...

Pokračování...

Podpora šitá na míru

Podpora šitá na míru

… aneb od nepříznivé situace k plánu podpory Jak jednat se zájemcem? Jak poznat jeho potřebnost? Jak to zapsat a patří k nám vůbec? Na tyto otázky naleznete odpovědi v našem kurzu. Kurz podporuje schopnost zmapovat nepříznivou sociální situaci člověka, zkvalitnit proces jejího projednání a navrhnout varianty řešení, včetně vyjednání a plánování podpory ve shodě s požadavky základních zásad...

Pokračování...
Strana 5/6« První...23456
content top