content top

Prezentace sociální služby

Prezentace sociální služby

Zlepšení současného způsobu veřejné prezentace, který vaše služba používá (jak je veřejná prezentace plánována, jak se provádí, s jakým cílem a výsledkem). Úprava současných způsobů prezentace, doladění nejasností, nalezení vhodného způsobu prezentace, plánování postupu vzhledem k předem stanovenému účelu (nebo cílové skupině). Příprava veřejného vystoupení – máte před sebou důležitou...

Pokračování...

Podpora šitá na míru

Podpora šitá na míru

… aneb od nepříznivé situace k plánu podpory Jak jednat se zájemcem? Jak poznat jeho potřebnost? Jak to zapsat a patří k nám vůbec? Na tyto otázky naleznete odpovědi v našem kurzu. Kurz podporuje schopnost zmapovat nepříznivou sociální situaci člověka, zkvalitnit proces jejího projednání a navrhnout varianty řešení, včetně vyjednání a plánování podpory ve shodě s požadavky základních zásad...

Pokračování...

Individuální plány – srozumitelně a logicky

Individuální plány – srozumitelně a logicky

Kurz vychází z více jak 10-ti letých zkušeností lektorů s praktickým úspěšným zaváděním individuálního plánování do praxe v zařízeních sociálních služeb. Kurz má 2 odborné varianty – pro služby péče a pro služby prevence. V obou variantách je součástí výuky praktický pohled na proces individuálního plánování, ukázka zpracovaného individuálního plánu a možnost zodpovědět konkrétní dotazy...

Pokračování...

Střety zájmů

Střety zájmů

Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků v sociálních službách v oblasti střetů zájmů mezi poskytovateli sociálních služeb a uživateli sociálních služeb. Během kurzu jsou pracovníci: informováni o tom, co je to střet zájmů, jak ho definovat a rozpoznat, seznámeni s tím, jaký je smysl a účel pravidel pro střety zájmů, informováni o doporučeném obsahu a formě pravidel pro střety zájmů, naučeni...

Pokračování...

Podávání a vyřizování stížností v rámci poskytování sociálních služeb

Podávání a vyřizování stížností v rámci poskytování sociálních služeb

Cílem kurzu je zvýšit znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti podávání a vyřizování stížností uživatelů sociálních služeb. V rámci kurzu jsou pracovníci: informováni o definici pojmu stížnost, o smyslu a významu stížností, seznámeni s požadavky standardů kvality sociálních služeb na podávání a vyřizování stížností, informování o obsahu pravidel pro podávání a vyřizování stížností, o...

Pokračování...
Strana 5/6« První...23456
content top