content top

Střety zájmů

Střety zájmů

Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků v sociálních službách v oblasti střetů zájmů mezi poskytovateli sociálních služeb a uživateli sociálních služeb. Během kurzu jsou pracovníci: informováni o tom, co je to střet zájmů, jak ho definovat a rozpoznat, seznámeni s tím, jaký je smysl a účel pravidel pro střety zájmů, informováni o doporučeném obsahu a formě pravidel pro střety zájmů, naučeni...

Pokračování...

Podávání a vyřizování stížností v rámci poskytování sociálních služeb

Podávání a vyřizování stížností v rámci poskytování sociálních služeb

Cílem kurzu je zvýšit znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti podávání a vyřizování stížností uživatelů sociálních služeb. V rámci kurzu jsou pracovníci: informováni o definici pojmu stížnost, o smyslu a významu stížností, seznámeni s požadavky standardů kvality sociálních služeb na podávání a vyřizování stížností, informování o obsahu pravidel pro podávání a vyřizování stížností, o...

Pokračování...

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

Téma kurzu zahrnuje vedle ochrany práv také používání opatření omezující práva uživatelů sociálních služeb. Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků v oblasti ochrany práv uživatelů (včetně opatření omezujících pohyb osob). To znamená: zvýšit jejich vědomosti o právních normách týkajících se ochrany práv, naučit je aplikovat tyto normy ve své každodenní praxi, informovat je o významu...

Pokračování...

Evaluace – řízený sebehodnotící a vzdělávací proces

Evaluace – řízený sebehodnotící a vzdělávací proces

Cílem kurzu je – rozpoznat silné a slabé stránky organizace/poskytovatele sociálních služeb v řízení kvality služeb (naplňování standardů kvality sociálních služeb) identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků posílit dovednosti pracovníků v řízení kvality V rámci kurzu se pracovníci učí rozpoznat vzdělávací potřeby zaměstnanců, rozumět požadavkům standardů kvality sociálních služeb a...

Pokračování...
Strana 7/7« První...34567
content top